Zavoláme Vám
Lukáčik, s.r.o.
Považská Teplá 415, 017 05 Považská Bystrica
IČO: 47 548 436, DIČ: 2023957397
Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 29574/R
Číslo účtu: SK7783300000002200508406
Ochrana osobných údajov